Geneve

Genevestä on kuluneina vuosina tullut tärkeä tutkimuksellinen kantapaikkani. Kaupunki liittyy yhä enenevästi sekä tekemääni kenttätyöhön YK:ssa että tutkimukselliseen kontekstiini. Lisäksi tutkittavaa riittää YK:n päämajassa Palais des Nationissa sijaitsevissa YK:n arkistoissa.

Tarkastelen käynnissä olevassa tutkimushankkeessani YK:n Kansalais- ja poliittisten oikeuksien yleissopimukseen liittyviä valtioiden määräaikaissopimuksia ja näiden syklejä. Tarkastelen erityisesti Suomen 5. määräaikaisraporttia, joka käsiteltiin sopimusta valvovassa Ihmisoikeuskomiteassa kesällä 2013. Tämän projektin puitteissa seurasin vuonna 2013 kaikkia Komitean istuntoja. Kesällä 2013 mukana oli myös tutkimusavustajani Suvi Huotari, joka osallistui osa Suomen valtion delegaatiota käsittelyn ajan.

Yhteistyöni Komitean useiden jäsenten kanssa jatkuu. Suuntaan huhtikuussa 2016 Johannesburgiin, Etelä-Afrikkaan tekemään haastatteluja komitean entisen jäsenen Zonke Majodinan kanssa. Tutkimusvierailun tarkoitus on saada laajempaa kontekstia Suomen vuonna 2013 käsitellylle raportille sekä lisäksi haastatella paikallisia ihmisoikeusjärjestöjen työntekijöitä sekä virkamiehiä.
Akateemisesti tärkein paikalliskontaktini on Geneven Graduate Institute for International and Development Studiesiin, jossa olen ollut kesästä 2015 affilioitunut senioritutkija. Vuonna 2016 olen Instituutin Program for the Study of International Governancessa vierailevana senioritutkijana. Olen pitänyt Instituutissa useita luentoja ja julkisia seminaareja, joista suurin osa on videoitu (tarkempi lista alla). Mainittakoot erikseen maaliskuun 23. 2016 pitämäni avoin seminaarin komitean jäsenen Sir Nigel Rodleyn sekä instituutin professorin Andrew Claphamin kanssa muistoksi KP-sopimuksen voimaan astumisen 40-vuotisjuhlalle.

Pidemmällä tähtäimellä tutkimista riittää myös YK:n Kansalais- ja poliittisten oikeuksien yleissopimuksen (KP-sopimus) – ja Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien yleissopimuksen (TSS-sopimus) tausta-asiakirjoissa. Arkistotutkimuksen lisäksi tavoitteeni on päästä toteuttamaan laajempaa projektia, joka tarkastelisi etnografisesta näkökulmasta koko YK:n ihmisoikeussopimuselinten sisäistä arviota vuonna 2020. Haluan asettaa tämän vuoden historialliseen kontekstiin, erityisesti jo 1940-luvulta lähtien vireillä olevaan pyrkimykseen luoda YK:n alaisuudessa toimiva ihmisoikeustuomioistuin.

Geneveen liittyviä akateemisia julkaisuitani sekä kenttätyöpäiväkirjoja:
‘Embodied Universalism at the UN Human Rights Committee: Meeting the World at the Palais Wilson.’ Forthcoming in Palaces of Hope: Anthropology of the United Nations (Eds. Niezen Ron & Sapignoli, Maria), Cambridge, Cambridge University Press.
‘Contested Representation: Exploring China’s State Report,’ Journal of Legal Anthropology 1/2013 No. 3, 333-359.

Tekstejä sivustolla allegralaboratory.net
15.1.2016 Picture of a House: Toward the ethnography of the academia
8.10.2013 Arriving at the UN
17.10.2013 From ‘Real’ Reality to ‘UN Reality
28.10.2013 In search of ‘Entertainment’ at the UN
29.11.2013 NGO strategies, Press Releases and Coalition Building
23.12.2013 And so it Ends: Last Day at the UN Human Rights Committee

Pitämäni luennot ja esitykset
23.3.2016 ‘Commemorating the International Covenant on Civil and Political Rights’, Public Seminar, Geneva Graduate Institute of International and Development Studies, Program for the Study of International Governance. With Andrew Clapham and Sir Nigel Rodley. (Video tulossa)2.3.2016 ‘Anthropology & Human Rights, Version 2016’, with Mark Goodale. Public Lecture, Geneva Graduate Institute of International and Development Studies, Program for the Study of International Governance. (Session video täällä)
6.1.2016 ‘Past, Present and Future of Human Rights as the ICCPR & ICESCR turn 50’, Discussion with Simon Walker (UN OHCHR). Geneva Graduate Institute of International and Development Studies, Program for the Study of International Governance, Winter Seminar on United Nations and Global Challenges (Jan 4-15, 2016) (Session video täällä)
21.10.2015 Visiting lecture in the lecture course ‘Anthropological approaches to International Law’, Geneva Graduate Institute of International and Development Studies, Department of Anthropology and Development (by Isabelle Schulte-Tenckhoff) : From black-letter law to legitimacy: ethnographic entry into human rights
30.10.2013 Geneva Graduate Institute, Geneva, Public seminar Co-organised by the Programme for the Study of International Governance and the Department of Anthropology and Sociology of Development: Between a Rock and a Hard Place? Examining the UN Human Rights Committee in Dire Straits