Johannesburg

Matkaan huhtikuussa 2016 Etelä-Afrikkaan, Johannesburgiin kenttätyömatkalle. Matka liittyy käynnissä olevaan tutkimusprojektiini, jossa tarkastelen Suomen määräaikaisraporttia YK:n Kansalais- ja poliittisten oikeuksien yleissopimukseen.

Vuonna 2010 aloittamani projektini ideana on seurata koko kyseisen raportin sykliä sen alkumetreiltä loppuseuraamuksiin. Raportti käsiteltiin Genevessä YK:n Ihmisoikeuskomiteassa kesällä 2013. Olin paikalla seuraamassa käsittelyä tutkimusavustajani kanssa.
Suomen raportin käsittelyyn osallistui vuonna 2013 myös Ihmisoikeuskomitean Etelä-Afrikkaa edustanut jäsen. Tein hänen kanssaan haastatteluja tuolloin, ja olen sittemmin ylläpitänyt kontaktia. Tämän kenttätyömatkan ideana on tarjota haastatteluaineistolle laajempi konteksti.
Samalla pyrin tekemään haastatteluja paikallisten ihmisoikeusjärjestöjen edustajien ja ministeriöiden virkamiesten kanssa. Toimin myös vierailevana tutkijana University of Witwaterstrandin oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Pidän kenttätyömatkani ajan blogia, jossa kerron sekä tutkimuksestani että matkasta laajemmin. Mukaani lähtee myös perheeni – mieheni sekä 4- ja 7-vuotiaat poikamme.
Bloginimeni pohjaa ensimmäiseen koko perheemme voimin tekemäämme kenttätyömatkaan, joka suuntautui keväällä 2010 Manhattanille. Perehdyin tuolloin 1940-luvun arkistolähteisiin, jotka koskivat YKn Ihmisoikeuksien julistuksen taustoja.

Kirjoitin kaksikuisesta matkastamme tuolloin sekä yksityistä blogia että matkakertomusta Helsingin yliopiston Tutkimusretkellä-blogiin. Olemme tuon jälkeen viettäneet tutkimukseni vuoksi myös vuoden Saksassa – toimin vuoden 2013 senioritutkijana Hallessa sijaitsevassa Max Planck Institute for Social Anthropologyssä, instituutin uudessa Law & Anthropology -osastossa.

Lisäksi olemme viettäneet useita kuukausia Genevessä, jossa olen seurannut YK:n istuntoja. Jatkan itse Geneven matkoja tiiviisti sekä kenttätutkimukseni vuoksi. Lisäksi olen tänä vuonna vierailevana tutkijana Geneven Graduate Institute for International and Development Studies, täsmällisemmin instituutin Program for the Study of International Governance.
Tutkimusprojektini on vuodesta 2010 lähtien saanut rahoitusta Suomen Akatemialta osana hanketta ‘Ihmisoikeudet: laki, uskonto, subjekti’ (2009-2012), Suomen akatemian Globaalin hallinnan tutkimuksen huippuyksiköltä (2006-2011), Max Planck Institute for Social Anthropologyltä, Turun yliopiston oikeustieteelliseltä tiedekunnalta. Kenttätyömatkani mahdollistaa Suomen akatemian myöntämä kahdenvälinen vaihtoapuraha.

Projektiini liittyviä julkaisuita:

‘Embodied Universalism at the UN Human Rights Committee: Meeting the World at the Palais Wilson.’ Forthcoming in Palaces of Hope: Anthropology of the United Nations (Eds. Niezen Ron & Sapignoli, Maria), Cambridge, Cambridge University Press.

Fieldnotes from the UN (5 parts) at allegralaboratory.net
8.10.2013 Arriving at the UN
17.10.2013 From ‘Real’ Reality to ‘UN Reality
28.10.2013 In search of ‘Entertainment’ at the UN
29.11.2013 NGO strategies, Press Releases and Coalition Building
23.12.2013 And so it Ends: Last Day at the UN Human Rights Committee

‘Valtio on Yksi: analyysi ihmisoikeussopimusten määräaikaisraporttien synnystä,’ (Translation: ‘The State is One: Analysis of the Compilation of Human Rights Reports’) (Co-authored with Suvi Huotari), Oikeus 2012/4, 516-538.

‘Examining what ‘Fact’ Means in the Compilation of a Human Rights Report’, Suomen antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society, 1/2012, 22-30.

Muita ihmisoikeusaiheisia julkaisuitani

Slotte, Pamela & Halme-Tuomisaari, Miia: Revisiting the Origins of Human Rights. Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
‘Revisiting the History of Human Rights: Introduction’ (co-authored with Pamela Slotte) in Revisiting the Origins of Human Rights (Eds. Miia Halme-Tuomisaari & Pamela Slotte). Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 1-36.

‘Lobbying for Relevance: US Internationalists, French civil libertarians and the UDHR,’ in Revisiting the Origins of Human Rights (Eds. Miia Halme-Tuomisaari & Pamela Slotte), Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 330-361.

‘Absolute and Undefined: Exploring the Popularity of Human Rights in Finland,’ Rediscriptions: Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, Volume 15, 2010, 46-71.

‘From the Periphery to the Centre: Emergence of the Human Rights Phenomenon in Finland,’ Finnish Yearbook of International Law 2007 (Ed. Creutz, Katja). Brill Academic Publishers, Leiden, 2010, 257-281.

’Ihmisoikeusasiantuntijuus ja ‘toinen’ sukupuoli’ (Translation: ‘Human Rights Expertise and the ‘other’ gender), Naistutkimus-Kvinnoforskning–lehti, 4/2010

’Laki ja ihmisoikeudet: etnografinen lähestymistapa.’ (Translation: Law and Human Rights: an Ethnographic Approach), Oikeus-lehti: Symposium Oikeus ja antropologia, 1/2007, 32-43 (Valittu Oikeus-lehden parhaaksi artikkeliksi vuonna 2007).

‘Culture and Rights: Beyond Relativism?’ 28 Polar: The Political and Legal Anthropology Review 2, 2005, 307-315.