New York

Tutkimukseni on nostanut osin odottamatta esiin muutaman erityisen tärkeän kaupungin – joista yksi on New York. Kaupunki nousi ensimmäisiä kertoja esiin, kun yritin ymmärtää 1940-luvun tapahtumia. Täsmällisemmin halusin saada ensikäden käsityksen siitä, minkälaiset tapahtumaketjut johtivat vuoden 1948 YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen syntyyn. Tarve perehtyä ihmisoikeuksien historiaan nousi puolestaan suoraan esiin Opetusministeriön Ihmisoikeustutkijakoulusta, jota Åbo Akademi hallinoi.

Olin aluksi koulussa puhtaasti väitöskirjantekijänä, mutta ajan kuluessa huomasin kiinnostukseni olevan enemmän etnografista. Lopulta tein koko vuonna 2008 puolustamani väitöskirjani Pohjoismaisesta ihmisoikeusasiantuntijaverkostosta, johon myös koulu kuului. Väitöskirjani keskiössä oli tapa, jolla ihmisoikeusasiantuntijuus, oppiminen ja ihmisoikeustieto määrittyivät sen koulutustapahtumissa.
Koulutustapahtumat nostivat esiin myös kiintoisan tavan, jolla ihmisoikeuksien historiaa käsiteltiin: se esiteltiin usein yksiselitteisenä ja kiistattomana ‘kehitystarinana’, joka kulminoitui luonnonlain omaisesti vuoden 1948 julistukseen. Samalla historia instrumentalisoitui ja muuttui välineeksi, jolla ihmisoikeuksien vaikutusvaltaa oikeutetaan tänä päivänä.

Nämä löydäkset siivittivät lopulta minut toimittamaan viime syksynä Cambridge University Pressin julkaiseman ihmisoikeuksien historiaan keskittyvän kirjan Revisiting the Origins of Human Rights yhteistyössä Pamela Slotten kanssa. Oma lukuni tuossa kirjassa käsittelee juuri New Yorkin tapahtumia sekä 1940-luvulla että osin aiemmin: minua kiinnostaa erityisesti Yhdysvaltain maailmansotien välisenä aikakautena kehittyneen siviilioikeusliikkeen ja kansainvälisen ihmisoikeusilmiön yhtymäkohdat. Myös siviilioikeusliikkeessä 1920- ja 1930-luvulla New Yorkissa on keskeinen rooli – samoin kuin 1940 luvulla erityisesti kaupunkiin Euroopasta saapuneiden akateemikkojen toiminnan seurauksena.

Vietin keväällä 2010 perheeni kanssa New Yorkissa 2-kuukautisen tutkimusperiodin, jossa kävin läpi erinäisiä arkistolähteitä. Näihin lukeutuivat Papers of the International League for the Rights of Man, jotka sijaitsivat New York Public Libraryssä, Papers of the American Civil Liberties Union sekä The Roger Baldwin Papers, jotka sijaitsevat Princetonin yliopistossa parin tunnin matkan päästä Manhattanilta, Papers of the Ecole Libre, joista osaa säilytetään edellen New School for Social Researchissä Manhattanilla, ja lopulta Francis Grant Papers, jotka sijaitsevat Rutgersin yliopistossa New Jerseyssä.

Tutkimusperiodi oli osa Suomen akatemian rahoittamaa projektia ‘Ihmisoikeudet: laki, oikeus, subjekti’ (2009-2012). Kirjoitin tutkimusmatkasta aikanaan 8-osaisen blogisarjan Helsingin yliopiston ‘Tutkimusretkellä’-blogiin. Tutkimusmatkan aikana hankkimani aineisto on myös keskiössä Revisiting the Origins of Human Rights -kirjan luvussani ‘Lobbying for Relevance’. Jotta voin jatkaa Yhdysvaltain siviilioikeusliikkeen ja ihmisoikeusliikkeen yhtymäkohdan selvittelyä arkistotutkimusta on tarpeen myös jatkaa New Yorkissa: Columbian yliopistossa säilytetään lukuisia tärkeitä lähteitä. New Yorkilla oli tärkeä rooli myös Revisiting the Origins of Human Rights -kirjan työstämisessä: järjestimme kirjan toisen kirjoittajatapaamisen Columbian yliopistossa kesäkuussa 2013.


Alla on New Yorkiin ja ihmisoikeuksien historiaan liittyviä julkaisuitani. Ja vaikka tämä on osin kliseistä, oman tutkimuksellisen New Yorkini soundtrack on ehdottomasti Rhapsody in Blue, tässä upean Gilda Tabarezin kuva-kollaasin kera!


Julkaisuja
Slotte, Pamela & Halme-Tuomisaari, Miia: Revisiting the Origins of Human Rights. Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
‘Revisiting the History of Human Rights: Introduction’ (co-authored with Pamela Slotte) in Revisiting the Origins of Human Rights (Eds. Miia Halme-Tuomisaari & Pamela Slotte). Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 1-36.
‘Lobbying for Relevance: US Internationalists, French civil libertarians and the UDHR,’ in Revisiting the Origins of Human Rights (Eds. Miia Halme-Tuomisaari & Pamela Slotte), Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 330-361.
‘Revisiting the History of Human Rights: The Drafting of the Universal Declaration of Human Rights,’ Helsinki Review of Global Governance. 2011/2, 67-69.

Tutkimusretkellä-blogi
NYPL:n arkistot aukenevat (7.5.2010)
Arkistolaatikoita ja villahuiveja (14.5.2010)
Jotnottausta Princetonissa (20.5.2010)
YK:n arkistoissa (27.5.2010)
Kadonneen järjestön metsästys (3.6.2010)
Rutgersin arkiston aarteita (10.6.2010)
International League ja New School for Social Research (17.6.2010)
Kotiinpaluun aika (24.6.2010)

Väitöskirjani
Human Rights in Action. Research Series in Anthropology, University of Helsinki, 2008.
Human Rights in Action: Learning Expert Knowledge. Erik Castrén Institute Research Series in International Law, Ed. Martti Koskenniemi. Brill Academic Publishers, Leiden, 2010.

Linkkejä
Revisitinghumanrights.net
Humanrights50.org